PVC Doğramanın Tarifi ve Uygulandığı Yerler

Petrolün türevlerinden olan etilenin, klorlu ortamdan geçirilmesi ile elde edilen vinilklorür monomerlerinin bir araya getirilmesiyle polivinilclorür (PVC) elde edilir. Plastikler genellikle ısı ve basınç uygulanarak, kalıba döküm, haddeleme gibi yöntemlerle biçimlendirilen yapay maddelerdir. Plastik sözcüğü “Biçimlendirme” anlamında ki Yunanca Plastikos sözcüğünden gelir.

 

 

İlk elde edilen plastik, İngiliz kimyacısı ve mucit Alexsander PARKES’in 1862’de selüloz Nitratı, bitkisel yağlar ve kâfur ile yumuşatarak geliştirdiği daha sonra ‘perkesin’ adını verdiği maddedir. ABD’li matbacı John Wesley HYATT ise kâfurun plastikleştirme etkisini keşfederek, 1868’de ‘selüloit’ adı verilen bu yeni maddenin patentini aldı. Selüloit uzun ömürlü, ama çok yanıcı bir madde idi. İlk kuru fotoğraf yapımında kullanılan selüloit; tarak, bıçak sapı, yapay takı, giysilerde yaka, oyuncak, telefon, su şişeleri, yiyecek kapıları, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.

1909’da ABD’li kimyacı Leo BAEKELAND, fenol ve formaldehitten tümü ile yapay plastik ilk malzeme olan bakaliti hazırladı. Daha sonuncuda da naylon, polivinilklorül (PVC), poliüretan, polietilen gibi pek çok plastik türü geliştirildi. Kimyacılar PVC’yi hem de polistreni 19 yy’de laboratuvar deneyleri sırasında, polietileni ise 1933’de İngiltere’de yapılan araştırmalarda keşfetmişlerdir.

Pencereler bir inşaatın hem maddi, hem uygulama, hem de işlev olarak en önemli kalemlerinden biridir. Bu bakımdan mimar ve müteahhitler binalarında pencereleri uygulamadan önce detaylar üzerinde dururlar. Binaların estetik görünüşünü, ısı yalıtımını etkilemenin yanı sıra sakin görünseler bile çalışan aksamı ve mekaniği olan birer cihazdırlar.

Bunun için pencerelerin önemi düşündüğümüzden daha fazladır. Gelişen mimari kavramlar ve inşaat teknikleri, değişen ekonomik durum ve anlayışlar bu gün bir pencereden beklenilenlerin artmasını sağlamıştır. Sözgelimi kullanılan malzemelerin doğa ve çevre bağlantıları, ilk maliyet, işletme maliyeti ve işletme maliyetine etkisi gibi ekolojik ve ekonomik yaklaşımlar ile son çeyrek asırda kısmen pencerelerin yerini alan giydirme cephe ve şeffaf çatı örtüleri gibi başkaca özellikleri ve teknik gerekleri olan, bir nevi yapının ana esprilerine yön veren imalatlardaki gelişmeler, bu beklentilerdeki önemin uygulanmasına yeterli olacaktır.

Binalardaki pencerelerin detaylarına Göre uygulama alanları binanın aldığı rüzgâr yükü dikkate alınarak detaylandırılmalıdır. (Türbülans yükü hesabı) kör kasasız sistemlerde (L) profil, kör kasalı dıştan binili sistemlerde (T) profil, kör kasalı içten binili sistemlerde (Z) profil kasa olarak uygulanır.

Pencere detaylarına isim koymak gerekirse; fix, tek kanat, sabit tek kanat, sabit çift kanat, topal kapı kombinasyonları, kemerli doğrama sistemleri, sabit sürme kanat, çift sürme kanat, çift kanat, pivot açılır, kılıç kasa vs. gibi adlandırılır.

 

nevin guney karakalem cephe 66a

nevin guney karakalem cephe 66b

Powered by OrdaSoft!