PÜKAD Desteğiyle İklim Zirvesi 2018 İstanbul’da Gerçekleşti

Marmara Üniversitesi, TÜMBİAD ve PÜKAD’ın bir araya gelerek hazırlıkları tamamlanan İklim Zirvesi 2018, 4 Mayıs tarihinde “Değişen İklim, Değişen Hayat” sloganıyla iklim değişikliğine dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet Rektörlük binası ana salonunda yapıldı. Zirveye çok sayıda akademisyen, yerel yönetimlerden yetkililer, kamu yetkilileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

 

 

pukad iklim 71a

İklim Zirvesi 2018, Paris COP21’e üst düzeyde katılım sağlayarak 197 ülkeden biri olan Türkiye’nin, dünya ülkeleriyle ortak hareket ederek, sera gazı etkisinden kaynaklı iklim değişikliğine karşı önlem almak ve ülkemizde hâlihazırda yer yer yaşanan ve yaşanacak iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik tedbirlere dikkat çekmek ve bu kapsamda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşunu, yerel yönetimleri, bürokratları, üniversiteleri, okulları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek son durum hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve iklim değişikliği ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Zirvede uzmanlar tarafından iklim değişikliğinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin sunulduğu bir oturumun yanı sıra, çeşitli sektörlerden kaynaklı sera gazı salımları/yutakları ilişkisinin irdelendiği, iklim değişikliği etkilerinin ortaya konduğu ve iklim değişikliği uyumu çerçevesinde hazırlanması gerekli eylem planlarının tartışıldığı oturumlar da gerçekleştirildi. Ayrıca zirvede, enerji, ulaşım, konut, sanayi, atık gibi ciddi miktarlarda sera gazı üreten sektörlerin duyarlılıklarının da masaya yatırıldığı sera gazı salımlarında azaltıma yönelik tedbirler konuşulurken, iklim değişikliğinin Türkiye’ye yönelik olarak yaratacağı riskler ve fırsatlar da paylaşıldı.

İklim Zirvesi 2018, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. M. Emin ARAT, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet AKALIN destekleriyle, Düzenleme Kurulu ve TÜMBİAD Başkanı Ufuk BİLGETEKİN, PÜKAD Genel Sekreteri Aynur ACAR, Bilim Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete TAYANÇ, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Oktay AKKOYUNLU, Meteoroloji Uzmanı Dr. Hakkı BALTACI ve Genel Koordinatör Arif EKŞİ yönetiminde gerçekleştirildi.

Climate Summit 2018 was Held in Istanbul With the Support of PÜKAD

The Climate Summit 2018 prepared by the Marmara University, TÜMBİAD and PÜKAD altogether, was been held on the 4th of May with the motto of “Changing Climate, Changing Life” in the main hall of Sultanahmet Rectorate Building in order to draw attention to the climate change and to raise awareness of the society. The Summit attracted a large number of academicians, local authorities, public authorities, NGO representatives and students.

 

pukad iklim 71ab

Powered by OrdaSoft!