ito logoKümelenmeye 25 Milyon TL Hibe

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ‘kümelenme’ için destek veriyor. Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefleri şunlar:

 

 

 

ito 66a

* Türk sanayinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,

* Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,

* Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,

* Nitelikli işgücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Daha Güçlü İşbirliği

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi için gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergelerle takip edilecek:

* Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı,

* Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,

* Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,

* Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini artıran firma sayısı,

* Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,

* Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

Destek Kapsamı

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin

a) Küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme,

b) Faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme,

c) Verimlilik ve

d) Yenilik faaliyetleri desteklenecek.

Geri Ödeme Yok

Hibe şeklinde sağlanacak destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin yüzde 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise yüzde 75’ini geçemez.

En Az 20 Firma İle İşbirliği

Programın hedef kitlesi, rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen, ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinci ile gerçekleştirmelerini beklediğimiz belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birliktelikleridir.

Kümelenme birlikteliği, belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör ya da konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin, Kümelenme Destek Programı kapsamında yaptıkları işbirliklerini ifade eder. Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini de içerebilecek birlikteliktir. Ayrıca, kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az 20 firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmeli.

ito 66b

Kaynak Haber: Ahmet Karataş

İSTANBUL TİCARET ODASI GAZETESİ

Powered by OrdaSoft!