imsad logoTürkiye İMSAD, ‘Anadolu Buluşmaları’nın Üçüncüsünü İzmir’de Düzenledi

Türkiye İMSAD, üçüncüsünü düzenlediği ‘Anadolu Buluşmaları’ etkinliği kapsamında, Egeli sanayiciler ve inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. ‘Sürdürülebilirlik Paylaşım Günü’ başlığı altında düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay ALPTEKİN, “Anadolu Buluşmaları ile sektör paydaşlarımızla işbirliğimizi güçlendirmenin yanı sıra, inşaat sektörü ve ülke ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz. Farklı sektörlerin birbiriyle etkileşim halinde olduğu günümüzde, ‘Sürdürülebilirlik’ yaklaşımıyla iyi uygulama örneklerimizi paylaşarak, sektörümüze değer katacağımıza inanıyoruz” dedi.

 

 

 

imsad 65 2a

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında düzenlediği ‘Sürdürülebilirlik Paylaşım Günü’ toplantısı, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD ve Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, ‘Sürdürülebilirlik’ konusu ele alındı. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınmaya, çevresel ve toplumsal katkı sağlamanın amaçlandığı toplantıda, ‘Kaynaklarımızı, enerjimizi nasıl daha verimli kullanabiliriz?’, ‘Nasıl daha sürdürülebilir olabilir ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunabiliriz?’ sorularına cevap arandı ve ‘iyi uygulama’ örnekleri paylaşıldı.

Farklı Sektörler Artık Birbiriyle Etkileşim Halinde

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay ALPTEKİN, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yurt genelindeki sanayiciler ve paydaş kurumlarla bir araya gelmek amacıyla ilkini Gaziantep, ikincisini Adana’da düzenledikleri ‘Anadolu Buluşmaları’nın üçüncüsünü İzmir’de gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye İMSAD olarak her platformda sektörün gelişimi için çalıştıklarını vurgulayan Oktay ALPTEKİN, “Sadece Ankara ve İstanbul’da değil, inşaat sektörümüzün geliştiği, gelişme potansiyeli olan kentlerinde de toplantılar düzenleyerek, sektörün tüm kesimlerini bir araya getirmek istiyoruz. Bu toplantılarımızla, sektör paydaşlarımız ile Anadolu’daki işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat sektörüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir olmak; yarın da var olmak, bugünden bir adım önde olmak bugün en önemli konularımızdan biri. Farklı sektörler artık birbirleriyle etkileşim halindeler. Savunma sanayisinde yapılan bir Ar-Ge çalışması sonrası ortaya çıkan ürün, tıp sektörüne, inşaat sektörüne ilham verebiliyor. O nedenle günümüzde bir taraftan kendi işimize odaklanırken, diğer taraftan daha geniş bir açıyla etrafımızda, dünyada olan bitene daha fazla bakmak zorundayız. Hem sektörden hem de farklı iş kollarından sanayicilerle ‘Sürdürülebilirlik’ odaklı iyi uygulama örneklerimizi paylaşmak sektörümüze değer katacaktır” diye konuştu.

imsad 65 2b

Enerji Tüketimini Minimuma İndirmeliyiz

Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecinden en çok etkilenen şehirlerden birinin de İzmir olduğuna dikkat çeken Oktay ALPTEKİN, “Kentleşme anlamında başarılı örnekler ortaya koymuş olan İzmir, hacimsel olarak da büyümesini devam ettiriyor. Ayrıca bu bölge son yıllarda enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalarla öne çıkıyor. Ege, bugün çatılarda güneş enerjisi panelinin en çok kullanıldığı bölgelerimizden biri haline geldi. Şimdi yeni bir yönetmelikle, artık yapılarda çatılara uygulanacak panellerle binaların merkezi olarak ısıtılması söz konusu. Günümüzde sıfır enerjili, kendi kendine yetebilen yapılar için çalışmalar yapılıyor. Enerji, en yüksek maliyet kalemlerimizden biri. Yapılarda ısıtma ve soğutma için kullandığımız enerjiyi azaltmanın yolları günümüzde mevcut. Standartlara göre üretilmiş, enerji tüketimini minimuma indirecek malzemelerle ve doğru uygulamayla bunu başarabiliriz.

Yenilenebilir Enerjiden Daha Fazla Yararlanmalıyız

Hiçbir kaynağın sonsuz olmadığını dikkate alarak, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirmenin günümüz iş dünyasında çok önemli bir hale geldiğini vurgulayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin DÖNMEZ, “Sınırların ortadan kalktığı küresel ekonomi içerisinde, bizim kontrolümüz dışımızda değişen, dönüşen çevre, enerji, iklim gibi konular, iştigal alanımıza göre bizleri ister istemez etkileyecek boyuta geldi. Her ne iş yaparsak yapalım hepimiz şu farkındalığı kültür olarak benimsemek zorundayız; ‘Kaynaklarımızı daha etkin ve daha verimli nasıl kullanmalıyız?’ Bu toplantıyı önemli kılan, konunun uzmanlarının saha içinden gelmesi ve deneyimlerini örneklemelerle paylaşmasıdır. Biz Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak bu organizasyonun içindeyiz çünkü dünyanın içinde bulunduğu değişim ve dönüşümün farkındayız. İş modellerimizi bu değişim karşısında yenilemediğimiz, geliştirmediğimiz sürece de sürdürülebilir olamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamadan da başarılı olamayız. Günü kurtararak yapılan işlerle, bugün olmasa da yarın duvara toslayacağımızı veya en iyi ihtimalle geride kalacağımızı da iyi biliyoruz. Bu yaklaşımla, özellikle İzmir’de yenilenebilir enerji potansiyelimizden daha fazla yararlanılması gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.

imsad 65 2c

Sektör Temsilcileri Bir Araya Geldi

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan KARAMIK, Yaşar Üniversitesi YUTAM Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker KAHRAMAN, Kaleseramik Arıtmalar ve Çevre Yöneticisi Elif GÖKHAN, Schneider Elektrik Enerji Verimliliği Danışmanı Enes AKGÜN, Çimsa Çevre Yöneticisi Selin AYAN, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca ÇALKIVİK’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıya sanayici, müteahhit, mimar, mühendis ve müşavirlerden oluşan sektör temsilcileri katıldı.

Turkey IMSAD organized the third Anatolian Meetings in İzmir

Turkey IMSAD has met with the Aegean industrialists and construction industry representatives in scope of ‘Anatolian Meetings’ organized for the third time. Oktay ALPTEKİN, the Deputy Chairman of Turkey IMSAD stated that “We aim not only to strengthen our cooperation with our sharers of the industry with Anatolian Meetings but also to increase our contribution to construction industry and the economy of the country. In our day where different industries are in interaction with each other, we believe that we will add value to our industry by sharing our good implementation examples with the approach of “Sustainability”.

Powered by OrdaSoft!