pukad logo2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu (2.Bölüm)

2016 Yılı PVC Pencere Hesabı

Yukarıdaki kabuller ışığında 2016 yılında üretilen PVC pencerelerin PVC profil ihtiyacı için aşağıdaki hesaplar yapılmıştır:

 

 .

a)         Yeni Konutlar İçin

• Resmi İstatistiklere Yansımış Olan Yeni Konutlar

• 650.000 yeni konut x % 94 : 610.000 adet PVC pencereli yeni konut

• Bu konutlarda kullanılmış olan PVC pencerelerdeki PVC profil ağırlığı 610.000 x 0,135 ton = 83.000 ton.

Burada şu noktaya dikkat edilmelidir; Her konutta ortalama 15 m2 pencere olduğu kabul edilmiştir. Ancak konutların olduğu bina veya sitelerde bizzat konut içinde olmayan merdiven boşlukları, bodrum katı, müştemilat gibi yerlerde de pencereler olup, bu pencereler konutlarda olan pencerelerin yaklaşık % 20’si kadar olmaktadır. Buraları ortak alanlar olarak da adlandırabiliriz ve bu pencereler 83.000 x % 20 = 17.000 ton tutmaktadır. Dolayısıyla 2016 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımış 610.000 yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencerelerdeki toplam PVC profil ağırlığı = 100.000 tondur.

• Resmi İstatistiklere Yansımamış Olan Konutlar

Yukarıdaki bölümlerde yapı izni sayılarının yıllardır yapı kullanım izni sayılarından yaklaşık % 40 fazla olduğunu TÜİK istatistiklerine dayanarak göstermiştik. Bu farkın yarısının aslında bitmiş ve pencereleri takılmış olduğunu tahmin etmekteyiz. Gene birçok evde inşa edilmekte ve satış gerekmeden içinde oturulmaya başlamakta ve dolayısıyla resmi satış istatistiklerinde görülmemektedir.

Buna göre 2016 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımamış 240.000 yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencerelerdeki toplam PVC profil ağırlığı = 40.000 tondur. Dolayısıyla 2016 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımış 610.000 yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencerelerdeki toplam PVC profil ağırlığı = 100.000 tondur.

2016 yılında kayıtlara yansımış ve yansımamış toplam 850.000 yeni konut için üretilmiş PVC pencerelerin PVC profil ağırlığı 140.000 tondur.

b)        Konut Dışı Binalar İçin

Ülkemizde yeni konut inşaatlarının dışında yüz ölçümü bazında konutların % 20’si kadar da konut dışı bina inşa edilmektedir. Ancak bu tür yapılarda PVC pencerelerin kullanım oranı yaklaşık % 35’dir.

Bu Kabullerle;

• 850.000 yeni konut x % 20 = 170.000 adet eşdeğer konut x % 35 : 60.000 PVC pencereli eşdeğer konut,

• 2016 yılında bu eşdeğer konutlarda kullanılmış olan PVC profil ağırlığı 60.000 x 0,160 = 10.000 ton.

Sonuç olarak;

2016 yılında yeni binalarda;

• 910.000 konut ve eşdeğer konut için PVC pencere üretilmiş,

• Bu pencerelerin dıştan dışa alanı 16.400.000 m2’ye ulaşmış,

• 140.000 ton PVC profilli PVC pencere kullanılmıştır.

Bu tutar net ağırlıktır ve pencere üretiminde yaklaşık % 7 kesim ve üretim firesi ile 150.000 ton PVC profil kullanılmıştır.

Daire başına 6,5 kanat ve ek olarak % 20 ortak alan pencerelerindeki kanatlar hesabı ile toplam açılan kanat sayısı 7.100.000 adet olmuştur.

c) Pencere Yenileme Piyasası İçin

Profil sistem üreticisi firmaların pencere üreten bayilerinden aldıkları bilgilere göre Türkiye genelinde üretilmiş olan PVC pencerelerin yarıya yakını (yaklaşık % 48) mevcut binalardaki pencerelerin yenilenmesinde kullanılmıştır. Ancak bu konuda ayrıntılı istatistikler bulunmamaktadır. Yeni binalarda olduğu gibi değiştirme işlerinde de konutlar için üretilmiş olan pencerelerin % 7 kadarı da konut dışı binalar için üretilmiştir.

2016 yılında;

• 790.000 eski konutta pencere değiştirilmiş,

• 60.000 eşdeğer konut karşılığı pencere de konut dışı eski binalarda yenilenmiştir.

• Buna göre eski yapılarda toplam 850.000 konut ve eşdeğer konut penceresi değiştirilmiştir.

Sonuç olarak;

2016 yılında eski binalarda;

• 850.000 konut ve eşdeğer konut için PVC pencere üretilmiş,

• Bu pencerelerin dıştan dışa alanı 15.300.000 m2’ye ulaşmış,

• 130.000 ton PVC profilli PVC pencere kullanılmıştır.

• Bu tutar net ağırlıktır ve pencere üretiminde yaklaşık % 7 kesim ve üretim firesi ile 140.000 ton PVC profil kullanılmıştır.

Daire başına 6,5 kanat ve ek olarak % 20 ortak alan pencerelerindeki kanatlar hesabı ile toplam açılan kanat sayısı 6.600.000 adet olmuştur.

Penceresi 2016 yılında değişmiş olan 790.000 konut mevcut yaklaşık 22 milyon konut stokunun yaklaşık % 3,6’sıdır; yani her 27 konutun birinin penceresi 2016 yılında değiştirilmiştir.

TÜİK’e göre ülkemizin konut stoku içinde ikinci evler, yazlıklar, kiraya verilmemiş boş duran evler bulunmamaktadır. Bunlar da dikkate alındığında her 30 konutun biri veya % 3’ü yenilenmiş denebilir.

Daire başına 6,5 kanat ve ek olarak % 20 ortak alan pencerelerindeki kanatlar hesabı ile toplam açılan kanat sayısı 6.600.000 adet olmuştur.

d)        Toplam PVC Pencere Pazarı

2016 yılında üretilmiş olan;

• Toplam PVC pencere tutarı yaklaşık 31.700.000 m2 olup,

• 270.000 ton PVC profil kullanılmıştır.

• Fireli olarak PVC pencere üreticilerinin kullanmış oldukları PVC profil tutarı 290.000 ton olmuştur.

• Üretilen pencereler yaklaşık 1.760.000 eşdeğer konuta karşılık gelmektedir.

• Üretilen pencerelerde açılan kanat sayısı yaklaşık 13.700.000 adet olmuştur.

Cam ve Aksesuar Kullanımı

Raporun PVC pencere profil pazar bilgilerinin hesaplandığı bölümün devamında bu pencerelerde kullanılmış olan cam ve aksesuar tahminleri yapılmıştır. Bu rakamlar sadece PVC pencereler için hesaplanmış olup, alüminyum ve diğer malzemelerden üretilen pencereler de eklendiğinde bütünlük sağlanmış olabilecektir. Bu bakımdan sektörün daha büyük bir işbirliği içinde çalışmasında yarar vardır.

a)         2016 Yılında PVC Pencerelerde Kullanılmış Olan Cam Hesabı

Görünen cam alanı PVC pencerelerde ortalama % 75’dir. Dıştan dışa cam ölçüsü bu alandan % 5 daha büyüktür. 2016 yılında üretilmiş olan 31.700.000 m2 PVC pencereye bu kabullere göre 25.000.000 m2 cam takılmıştır. Üretilen camlarda yaklaşık % 7,5 kırılma firesi olmaktadır. Bu kırılmalar atölyede, nakliye esnasında, taşımada veya takma veya takma sonrasında teslime kadarki aşamada olmaktadır.

Buna göre üretilmiş olması gereken cam aslında 27.000.000 m2’dir. Üretilen pencere/camlı balkon kapılarının % 95’i çift cam üniteli, % 4’ü tek camlı, %1’i 3 cam üniteli olarak üretilmiştir. Bu kabuller esas alınırsa kullanılmış olan tek cam alanı yaklaşık 55.000.000 m2’dir. % 5 olması gereken kesim firesi bu hesaba dâhil edilmemiştir.

Camla ilgili rakamlar dernek içinde oluşturulmuş ve Trakya Cam Sanayi A.Ş. yetkilileri ile görüşülerek sağlaması yapılmıştır.

b)        PVC Dışı Pencereler İçin Cam Hesabı

Alüminyum pencerelerin önemli bir kısmı camlı dış cephelere uygulanmaktadır ve derneğimizde henüz bu konuda sağlıklı istatistikler yoktur.

c)         2016 Yılında PVC Pencerelerde Kullanılmış Olan Aksesuar Hesabı

2016 yılında üretilmiş olan PVC pencereli konut ve konut eşdeğeri binaların toplamı 1.760.000 eşdeğer konuttur. Ancak bu binalarda ek olarak % 20 kadar da ortak alan mevcuttur ve bu alanlar 340.000 konuta eşdeğer gelmektedir ve bu alanlarda da açılır kanat vardır (bu kabul ile birlikte aksesuar takılan konut sayısı 2.100.00 olarak alınmıştır).

Bir konutta ortalama 5 pencere kanadı, 1,5 da balkon kapısı kanadı kullanıldığı kabulü ile yaklaşık 13.500.000 adet açılım aksesuarı ve bir o kadar da kol kullanılmıştır. Bunların yaklaşık 10.500.000 adedi pencere aksesuarı, 3.000.000 adedi de balkon kapısı aksesuarıdır.

Aksesuarların yaklaşık olarak yarısı tek, yarısı da çift açılımdır.

PVC Denge Hesabı İle Sağlama

Yukarıda 2016 yılında PVC profil üreticilerinin iç piyasa için 290.000 ton profil ürettiği bilgisi verilmektedir.

Bu rakama PVC hammaddesi balansı yapılarak da ulaşılmakta ve bulunan sonuçların sağlıklı olduğu görülmektedir. Aşağıdaki tabloların hazırlanmasında ChemOrbis ve İMMİB verilerinden yararlanılmıştır. Kendilerine teşekkür ederiz.

Bilindiği gibi PVC değişik sektörlerde geniş kullanım alanı bulmuş olan bir plastik hammaddesidir. Kullanıldığı sektörler şunlardır:

• İnşaat Malzemeleri sektörü (pencere, panjur, boru, perde rayı, kablo kapama, yer döşemesi, kapı, duvar kaplaması vb. malzemeler)

• Elektrik malzemeleri (kablo, panolar, elektronik sektörü)

• Ambalaj malzemeleri (folyeler, şişe vb.)

• Oyuncak, eldiven, ulaştırma sektörü gibi çok çeşitli sektörler.

Sektör ve ürün bazında dağılımı ile ilgili kesin oranlar mevcut değildir. Hammadde tüketim ve ticareti ile meşgul olan kurumlardan elde edilebilen bilgiler mevcuttur. Ancak son yıllarda PVC’nin büyük çok bir kısmı inşaat malzemesi üretiminde kullanılmaktadır.

pukad 64 a1

PVC Pencere sektörü 2016 yılı verilerini yukarıda kabuller bölümünde vermiştik. Bu kabulleri ve üretilmiş olan PVC profil ağırlığını alarak PVC pencere alanını ve buna karşılık gelen konut sayısını hesaplayalım (kabuller oldukça yaklaşık ve sadece sıfırdan farklı 2 dijit içerdiği için hesaplarda sonuçlar sıfırdan farklı 2 dijite yuvarlandı).

Buna göre:

2016 yılında iç pazar için 290.000.000 kg PVC profil üretildi (ithalat dâhil):

•          Pencere üreticileri üretim aşamasında ortalama % 7 deşe ortaya çıkardı.

Buna göre 2016 yılında üretilmiş olan PVC pencerelerin içindeki PVC profil net ağırlık 290.000.000 x 0,93 =270.000.000 kg oldu.

•          Aynı yıl 1 mtul PVC profilin ortalama ağırlığı 1,6 kg oldu.

Buna göre üretilen pencerelerin mtul olarak toplamı 270.000.000 / 1,6 = 170.000.000 mtul oldu.

•          Ayı yıl sektör ortalaması olarak dıştan dışa 1 m2 PVC pencerede kullanılan ana profiller 5,5 mtul oldu. Buna göre üretilen PVC pencerelerin alanı 170.000.000 / 5,5 = 31.000.000 m2 oldu.

•          1 konutta (ve 1 eşdeğer konutta); 15 m2 pencere kullanıldı.

Buna göre üretilen PVC pencereler 2.100.000 konut ve eşdeğer konuta takıldı.

Konut ve eşdeğer konuta indirgenmiş konut dışı binalardaki ortak kullanım alanlarının konut alanına ek olarak % 20 bir hacim getirdiğini belirtmiştik; bu kabulle birlikte 2.100.000 rakamı kendi içinde 1.750.000 (konut + eşdeğer konut) ve 350.000 konuta denk gelen ortak alan olarak kabul edilebilir.

Görüldüğü gibi, PVC hammadde verilerinden hareketle elde edilen PVC Profil tonajı, pazara gitmiş olması gereken PVC pencerelerdeki PVC profil ağırlığı ile uyum içindedir.

NOT

Bu rapordaki veriler PÜKAD üyelerinin ve kaynak bölümünde adı geçen kurumların verilerinden hareketle hesaplanmıştır. PVC sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda sistem üreticisinin bu çalışmaya katkı yapması beklenmektedir. Özellikle alüminyum pencere sektörünün bilgi ve görüşlerinin alınması mümkün olduğunda rapor daha gerçekçi olacaktır. Bu raporun her yıl tekrarlanarak güncellenmesi ve eksik yönlerinin geliştirilmesinin sektöre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar:

• TÜİK İstatistiksel Verileri

• ChemOrbis  http://www.chemorbis.com/ChemOrbis/marketsIntro.do?lang=tr

• İMMİB İhracat Verileri

• PAGDER ve PLASFED Sektör Raporları

• Şişecam Verileri

• Sektör Dergileri

• PÜKAD Üyesi Kuruluşların Özel Çalışmaları

Sektörümüzle ilgili bu çalışmanın ortaya çıkmasında, yaptıkları çalışmalarla katkı sağlamış olan yukarıdaki kuruluşlara teşekkür ederiz.

Sektörde bu tür çalışmaların eksikliği her zaman hissedilmektedir. PÜKAD olarak hazırladığımız bu raporun yararlı bir çalışma olduğunu düşünmekteyiz. Şayet daha fazla sektör uzmanı ve alt sektör firmaları üye olur, katkıda bulunurlarsa rapora katılımları ile rapor daha sağlıklı değerlere ulaşacaktır.

1. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

 

pukad 64 a2

 

1. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

Powered by OrdaSoft!