pukad logo“PÜKAD Binalarda Isı Yalıtımını ve Enerji Verimliliğini Önemsiyor”

PÜKAD Pencere ve Kapı Sektörü Derneği olarak;

 •          11 - 12 Ocak 2017 arasında düzenlenen 36. Enerji Verimliliği Haftasında “Enerji Verimliliği için 2023 Vizyon ve Çözümleri” 8. Enerji Verimliliği Forumuna ve

 •          13 - 14 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu’na katılarak katkı sağladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hayrettin GÜNGÖR ve Enerji - Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz CAN’ı yeni görevleri vesilesiyle tebrik ettik.

Binalarda ısı yalıtımının ve enerji verimliliğinin cephe kaplamadan geçtiğini savunan derneğimiz Pencere ve Kapı Yalıtımının önemine vurgu yaparak; her platformda dikkat çekmek için kolları sıvadı.

Gerek Küresel Isınmadan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de bölgesel hatta iller bazında gerçekleşen sıcaklık artışlarının çok iyi hesaplanarak çizilen projelerde Pencere ve Kapı tasarımlarının yapılması gerektiğini ve gerekse kentsel dönüşüm binalarında dikkate alınması gereken mevzuatlara dikkat çekiyoruz.

 

Bilindiği üzere hazırlanan tüm 2017 yılı Eylem Planlarında;

•          Bütün binalarda, “Binalarda Enerji Performansı” yönetmeliği ve “Enerji Verimliliği” yönetmeliklerinin etkin olarak uygulanması,

•          Tüm binalara “Enerji Kimlik Belgesi”nin verilmesi,

•          Yeni binalarda yıllık enerji ihtiyacının en az % 20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi,

•          Öncelikli kamu bina ve işletmelerinde olmak üzere tüm yapılarda yıllık enerji tüketiminin 2023 yılına kadar % 20 azaltılması gerektiği,

•          2023 yılına kadar yeni yerleşim alanlarında, mevcut yerleşim alanlarına oranla en az % 10 sera gazı emisyonunun azaltılması hedefleri vardır.

Toplantılarda görüştüğümüz bakanlık yetkilileri ve uzmanlarına özellikle;

•          Sempozyumlarda konuşmacı olan tüm yabancı uzmanların sunduğu örnek projelerin aslında Türkiye’de de mümkün olabileceğine vurgulayarak, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların hiç birinde birçok mevzuatın uygulanmadığını, uygulanması halinde bütün bu binaların birer yeşil bina ve erişilebilir olabileceğini anlatarak ve bu konuda bir seri seminer hazırlığı içinde olduğumuzu belirterek desteklerini talep ettik.

Eskiden mimarlar proje çizerken çevredeki binaların güneşini ve rüzgâr koridorunu kesmeyecek şekilde çizerek ustalıklarını gösterirlermiş. Bugünkü mimarlarımız inşaat firmalarına mevzuaten minimum 90 cm olması gereken asansör kapısını 80 cm çizemeyeceklerini dahi anlatamıyorlar. Çünkü mevzuatları bilmedikleri için dikkate almıyorlar. Tüm yeni binaların sadece yenilenmiş, ancak denetimsizlikten mevzuatlara uygun olmadığının altını özellikle çiziyoruz.

PÜKAD olarak ortak çalışma yapabileceğimiz kurum ve kuruluşları derneğimizin web sitesinden ve sosyal medyadan takip ederek çalışmalarımızı destekleyebileceklerini ve bizimle irtibata geçmelerini buradan duyurmak isteriz.

pukad

Powered by OrdaSoft!