iso logoİSO’nun Düzenlediği Toplantıda Bakan Faruk Özlü’den Sanayicilere Müjde “OSB’lerde Emlak Vergisi Kalkacak”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Dr. Faruk ÖZLÜ, “Sanayiciyi yolunacak kaz yapmaya asla tahammülümüzü yok. OSB’lerde emlak vergisini ya kaldıracağız ya da makul seviyeye getireceğiz. 2023 yılına kadar 70 yeni OSB açarak 1 milyon ilave istihdam oluşturacağız” dedi.

 

 

iso 63a

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN, “Biri Avrupa’da diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkân sağlayacak iki yeni OSB kurulmasını talep ediyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), şehirde bulunan tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) ve Bölge firmalarının sorunlarını ve çözüm önerilerini düzenlediği geniş katılımlı bir toplantıda ele aldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Dr. Faruk ÖZLÜ ve bazı bürokratların yanında İstanbul'da bulunan tüm OSB ve Bölge Kooperatifleri Yönetim Kurulları da katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için daha verimli, rekabetçi ve nitelikli üretim yapan sanayi sektörüne sahip olması gerektiğine dikkat çekerek; “Sanayiciyi yolunacak kaz yapmaya asla tahammülümüz yok. İşimiz rekabetin önünü açmak. Bir sanatçı düşünün. Hangi konuklar gelecek, ne ikram edilecek’ gibi şeyleri düşünürse, sahneye çıkıp sanatını icra edemez. Sanayicimizin de sanatçı gibi diğer konularla uğraşmak yerine, üretim, katma değer ve ihracata odaklanması gerek. Amacımız, sanayicinin ihtiyaç duyduğu tüm alt yapının Bakanlığımız, devletimiz tarafından yapılması” dedi.

iso 63b

2023 Yılına Kadar 70 Yeni OSB ve 1 Milyon Ek İstihdam

Üretime uygun altyapı oluşturmak için OSB ve endüstri bölgeleri ile çalışmaya devam ettiklerini söyleyen ÖZLÜ, “OSB’lerde emlak vergisini ya kaldıracağız ya da makul seviyeye getireceğiz. Parsel maliyetlerine üst sınır getirmek, şehir merkezlerindeki sanayi sitelerini modernize etmek, OSB’lerin KOSGEB’e yatırdığı payı kaldırmak ve sanayicilerin parasını arsaya bağlamadan doğrudan üretimi artırmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Bakan Faruk ÖZLÜ, Türkiye’de 2023 yılına kadar 70 yeni OSB açarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmak istediklerini de söyledi. ÖZLÜ, “Halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 295 OSB’de 1 milyon 645 bin kişi çalışıyor. Halen mevcut OSB’lerde yüzde 70’ler civarında olan doluluk oranını da artırmaya çalışıyoruz” dedi. Bakan ÖZLÜ, İSO ile belli periyodlarda bir araya geleceklerinin de altını çizdi.

Yeni Nesil OSB’ler Sanayinin Dönüşümüne Katkı Yapacak

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BAHÇIVAN da toplantıda yaptığı konuşmada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlığını yaptığı “Yeni Nesil OSB”lerin sanayinin dönüşümüne katkı yapacağını belirterek; “Biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkân sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimizi Sayın Bakanımıza bir kez daha ifade ediyorum. Bu OSB’lerin ihtisaslaşmaya uygun olarak kurulması teşvik edilmeli. Yeni nesil OSB’lerin altyapısı, lojistik olanakları, arıtma ve geri çevrim tesisleri ile enerji olanaklarının kamu tarafından karşılanması gerekli. Buralarda teknoloji geliştirme ve mükemmeliyet merkezleri yer almalı, üniversite-sanayi iş birliği daha da güçlendirilmeli. Bu yaklaşım, sanayi 4.0’a da uyum sağlamamıza zemin hazırlayacak. Yine fikri Odamız tarafından geliştirilen ve Üretim Reform Paketinde olduğunu gördüğümüz, sanayi arazilerinin uzun dönemli kiralanabileceği bir modelin, buralarda hayata geçirilmesini bekliyoruz. Üretim Reform Paketi taslağında bütünsel bir vizyon, şehrin ekonomisinden, birikimlerinden ve tecrübesinden en iyi şekilde yararlanmayı odağa alan bir yaklaşımla, Sanayi Odaları ile OSB’lerin bağının güçlü tutulmasına önem verilmelidir. Bu yaklaşım nitelikli bir gelişmeyi sağlarken kaynak israfını da engeller” dedi.

BAHÇIVAN, ayrıca Fikri Sınai Mülkiyet Hakları kanun tasarısının kabul edilmesinin sanayinin teknolojik ve ekonomik ilerlemesine katkı sağlayacağına, katma değer yaratan, daha nitelikli bir patent sistemi oluşturulmasına, marka ve buluşların daha etkin korunması ve daha kolay bir şekilde ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı yapacağının da altını çizdi.

Türkiye’nin Amiral Gemisi İstanbul, Sanayisiz Olamaz

Sanayi sektöründe diğer illere göre açık farkla lider olan İstanbul’un, Türkiye’nin amiral gemisi olduğuna dikkat çeken İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Türkiye sanayi sektörü üretiminin yaklaşık üçte birini İSO üyeleri gerçekleştiriyor. Sanayi ihracatının yaklaşık yarısını, ödenen vergilerin de yaklaşık yüzde 40’ını sağlamaktayız. İstanbul sahip olduğu bu ekonomik güçle dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olan Türkiye’nin de amiral gemisidir. İstanbul sanayisiz olmaz. Geçen ay Bayrampaşa’da geniş çaplı maddi hasara neden olan yangın da gösterdi ki İstanbul’un daha nitelikli bir sanayi yerleşimine ve gelişmiş bir altyapıya ihtiyacı var. Sanayinin yerleşik bir düzende olması, geleceğini daha iyi planlaması açısından önemlidir. OSB’lerin sanayiye yerleşiklik kazandırmak noktasında büyük bir önem taşıyor” dedi.

iso 63c
OSB’lerde Bir Binada Birden Fazla Üretime İzin Çıkmalı

Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal HANCI, İstanbul’daki sekiz OSB adına yaptığı konuşmada sanayiciye daha çok üretim alanı açılması konusunda bir binada birden fazla üretim yapan sanayiciye izin verilmesi, imar parsellerinin emsal uygulamaları gibi 16 farklı konuda mevzuat değişikliği talep etti. HANCI, özetle şunları söyledi: “İstanbul’daki OSB’lerde bir binada birden fazla üretim yapan sanayiciye çalışma izni verilmemesi en önemli sorun. Nanoteknoloji ile birlikte makine ebatları küçüldü ve sanayi tesislerinde kullanılmaya hazır boş alanlar oluştu. Firmalar lojistik, zaman ve maliyet kaybı yaşıyor. Bu nedenle bir parselde birden çok üretim yapan sanayiciye izin verilmesi gerekiyor. Aynı şekilde daha çok üretim alanı için bodrum katı emsal dışı sayılmalı. OSB’lere yüzde 5 indirimli doğalgaz tarifesi uygulanmalı. Asansör tescil işlemleri yetkisi, OSB sınırlarındaki yerlerde Belediyeler yerine tekrar OSB’ye verilmeli. Emlak vergisi kaldırılmalı.”

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ÜNSAL ise Türkiye ve İstanbul’daki OSB’lere ilişkin bilgiler vererek şunları söyledi: “Üretim ve ihracat kapısı olan OSB’lerimizde yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılara imza atan sanayicilerimiz, üreterek büyüyor. Ülkemizdeki toplam 307 OSB’nin 295’i Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 12 OSB ise Gıda ve Tarım Bakanlığı’na bağlıdır. Toplam 1 milyon 700 bin çalışana sahip OSB’lerde 50 bin sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir. İstanbul’da ise sekiz OSB faaliyet gösteriyor ve yüzde 90 doluluk oranına sahip. Toplam 340 bin çalışana sahip” dedi.

Good News from Minister Faruk Özlü to the Industrialists at the Meeting Organised at İSO “Real Property Tax will be Removed for Organised Industrial Zones”

Minister of Science, Industry and Technology Dr.Faruk ÖZLÜ, who spoke during the meeting held at İstanbul Chamber of Industry (İSO) as relating with the problems of Organised Industrial Zones and Proposals for Solutions, said, “We have got no tolerance for the Industrialists to be used. We will either remove the real property tax applied at Organised Industrial Zones or we will reduce them to reasonable levels. By opening 70 new Organised Industrial Zones till year 2023, we will provide potential for employment of 1 million additional people.”

Powered by OrdaSoft!