ito logoDevletten Yatırımcıya Hazır Sanayi Parseli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Üretim Reform Paketi’nde son aşamaya gelindi. Sanayicinin önündeki engelleri kaldıracak paket, özellikle uygun şartlarda sanayi arsası temininde yaşanan problemleri giderecek. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerin en büyük sorunlarından biri olan ‘arazi’ temini meselesi çözülüyor. 

 

 

ito devletten 01

Yatırımı ve üretimi artırmak için art arda mevzuat değişiklikleri ve destek imkânlarını hayata geçiren hükümet, yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi’nin ardından Üretim Reform Paketi’ni de Meclis’ten geçirmeye hazırlanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, “Pakette son aşamaya gelindi. Bu paketle sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak ve daha çok desteklemek istiyoruz” dedi. Bakan ÖZLÜ, “Nitelikli teknolojik organize sanayi bölgelerinin kurulmasının önünü açacağız. Devlet olarak bütün işlemleri bizim yürüttüğümüz, tamamladığımız ve sanayicinin gelip kazmayı vurduğu, temelini attığı bir modele geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bakanlık Halledecek

Hali hazırda yatırım yapmak isteyen sanayiciler, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, teşvik araştırması gibi birçok prosedür ile karşı karşıya kalıyor; ancak yeni paketle birlikte bütün bunları Bakanlık halledecek. Konu hakkında açıklama yapan Bakan Faruk ÖZLÜ, “Yurt içi ve yurt dışından gelecek yatırımcılar sanayi parseli bulmakta zorlanmayacaklar, onlara hazır sanayi parseli üreteceğiz. Yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi’nin ardından, Üretim Reform Paketi’nin de Meclis’ten geçmesi halinde Türkiye, yatırımcılar ve yüksek teknolojili ürün geliştirmek isteyenler için bir cennet olacak” dedi.

Parsel Fiyatına Sınır

Parsel birim fiyatlarına üst limit getireceklerini belirten Bakan ÖZLÜ, böylece bu alanlardan haksız kazanç elde edilmesini engelleyeceklerini kaydetti. ÖZLÜ, ayrıca paketin organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan parsel veya dükkânlardan, emlak vergisi alınmamasını öngördüğünü kaydetti.

Yeni Siteler Kurulacak

Şehir merkezlerine yakın birçok sanayi bölgesi ve sanayi siteleri bulunuyor. Paket kapsamında buralar da makul uzaklıklarda, şehrin dışına taşınacak. Yeteri kadar büyüklükte dükkânlardan oluşan yeni siteler kurmayı hedeflediklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, şu anda organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin var olduğu kıymetli arazileri de yerel yönetimlerin değerlendirmesini istediklerini söyledi.

Özel Endüstri Bölgesi

Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerini, çalışma alanlarına göre kategorize edeceklerini aktaran Bakan ÖZLÜ, özel sektör tarafından ‘özel endüstri bölgesi’ kurulmasının da önünü açacaklarını vurguladı.

Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağında Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, KOSGEB Kanunu, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler de öngörülüyor.

Sanayi Parseline SAGYAŞ Bakacak

Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı’nda dikkati çeken bir başka konu da, kurulan Sanayi Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (SAGYAŞ). Sermayesi tamamen Hazine’ye ait bu şirketin amaçları şunlar:

Sanayi Parseli Arzını Artırmak

  • Yatırımcıların yatırım sermayesi ihtiyaçlarını azaltarak farklı finansman yöntemleriyle üst yapılı veya üst yapısız sanayi alanlarına ulaşmasını sağlamak.
  • Yabancı yatırımcının ihtiyaç duyduğu sanayi üretim alanlarını geliştirerek, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek.
  • Arazi stokunu ülkenin sanayi politikaları doğrultusunda hızlı ve etkin şekilde sanayiye yönlendirmek.

Tasarıdaki Önemli Değişiklikler

Sanayi Bakanlığı tarafından hazırlanan Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı’nda şu unsurlar öne çıkıyor:

Emlak Vergisi Muafiyeti: Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerindeki binalar, inşalarının bittiği tarihten itibaren uygulanan 5 yıl süreli geçici muafiyet maddesine, “5 yıl sonunda üretimde olurlarsa yüzde 75 indirim uygulanır” İfadesi eklendi.

Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş ve Planlama: OSB alanı içinde Hazine veya kamuya ait arazilerin bulunması halinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 2004 tarihli 5084 sayılı kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilir. Diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. maddesindeki harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB’lere satılır.

OSB’lerdeki Parsellerin Tahsisi: Emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika binası yapımı desteği kapsamında OSB’lerde yer alan ve üzerinde bina inşa edilecek olan parsellerin mülkiyeti Hazine’ye tamamen bedelsiz olarak devredilir.

OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK): Ülke genelindeki tüm OSB’lerin tek üst kuruluşu olarak kurulan OSBÜK’ün merkezi Ankara’dır.

OSB Gelirlerine Haciz: Yönetim aidatlarının yüzde 50’sinden fazlası ile su, elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi işletme gelirleri haczedilemez.

Araştırmacı İstihdamı: Devlet yükseköğretim kurumlarında, araştırma, uygulama merkezlerinde, araştırma enstitülerinde, ders vermeyen, sadece araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri projelerde yardımcı olmak üzere, varsa üstlendikleri mecburi hizmetlerini yerine getirdikten sonra, en fazla üç yıl süre ile doktora sonrası araştırma çalışmaları kapsamında araştırmacı görevlendirilebilir.

ito devletten 02

Temel Bilimler Mezunu İstihdamı: Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarına, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin asgari ücretin brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Lisans Düzeyinde Eğitim: Üniversitelerin beceri ve yeterlilik kazanımlarını sağlamak üzere eğitimlerin en az bir yarıyılının işyerinde yapılması zorunlu kılınabilecek.

Teknoloji Transfer Ofisi: Yükseköğretim kurumları, YÖK’ten izin alarak, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilirler.

Kaynak: Adem ORHUN-İTO Gazetesi

Ready Industrial Parcel from the Government to the Investor

It is reached to the final stage regarding the Production Reform Package that is prepared by the Ministry of Science, Industry, and Technology. The package, that will help eliminate the obstacles in front of the industrialists, will especially enable to overcome problems lived through while procuring industrial areas with reasonable conditions.

ito devletten 03

Powered by OrdaSoft!