galsiad aluteam

GALSİAD&ALUTEAM Ortaklığında Gerçekleştirilen Projeler Değer Kazanıyor
Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği (GALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ, GALSİAD ile ortaklaşa çalışmalar sergileyen Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi içerisinde yer alan ALUTEAM Test Merkezi’nin gerçekleştirmiş olduğu projelere, Ar-Ge çalışmalarının önemine de değinerek atıflarda bulundu.

 

 

 

galsiad aluteam 33a
Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği (GALSİAD)’ın kuruluş gayesi faaliyetleri hakkında detaylı bilgi paylaşımı gerçekleştirir misiniz?
Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği; öncelikle ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir yere ve stratejiye sahip olmasına karşın, yetkin kurum ve kuruluşlarımızda, resmi makam ve kurumlarda gerektiği şekilde temsil edilemeyen, başka metal grupları altında değerlendirilmeye devam eden bir sektör halindeydi. Uzun vadeli yapılan ekonomik planlarda ve ülkemiz açısından çok önemli olan savunma sanayimiz açısından sektörümüzün önemini ve stratejik değerini anlatmak gayesi ile yola çıktık. Bu aşamada yaptığımız çalışmalar bizlere gösterdi ki GALSİAD faaliyetlerine başlamadan evvel hiçbir noktaya bu amaçlar doğrultusunda herhangi bir ulaşım ve faaliyet söz konusu değildi. Gerekli dokümanları hazırlayarak tüm ulaşabildiğimiz yerlerde konuyu dile getirmeye çalıştık. Çalışmalarımızın, birlikteliğimizin getirisi kısa zamanda sektörde ve ilgili kurum ve kuruluşlarda dikkate alındı. Bu dikkate alınma ve çalışmaların doğru noktalarda olması, sektörün mensuplarının bizlere bunun dışında da tevkifat, Hürriyet mahallesi piyasası, hammadde tedarik riskleri, eğitilmiş eleman, kalite, standart, geri dönüşüm, enerji maliyeti, sektörel istihdam, Ar-Ge, pazarlama vb. konularında yönlendirmeler almaya başladık. Tüm bu konularda elimizden geldiği kadar çalışmalarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Sanayi Bakanlığımız da, Ekonomi Bakanlığımız da, İMMİB, İTO, İSO, nezdinde çeşitli çalışmalarda bulunduk. Bu kurumlardan temsil edilmediğimiz veya gerektiği gibi temsil edilmediğimizi tespit ettiklerimizde, yeni yapılanmalarda bizzat içerisinde üyelerimizin bulunmasına çalışarak söz konusu kurum ve kuruluşlarda daha etkin temsil edilmeyi sağladık. Yıllarca ülke ekonomisine katkı sağlamış sanayicimize yönelik hiçbir çalışma söz konusu değil iken bizler bu kurumlarda Alüminyum sektörü özel toplantıları yapılmasını sağlayarak sanayicimizi birinci ağızdan dinlettik. GİTES ve YOİKK toplantılarına katılarak sektörümüzün önemini anlattık ve “stratejik sektör” olarak anılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak adına çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Metal Teknik Komitesi üyesi olduk ve buradaki çalışmalarımıza da devam etmekteyiz. Esnafımızın yerleşim “piyasa” arzusunu yerine getirmek adına yine birtakım çalışmalar içerisinde bulunduk, önümüzdeki günlerde bu konuda yaptığımız bir çalışma tüm sektöre sunulacaktır. Çalışmanın detaylarının bitmesini arzu etmiştik nihayet bitti. Lansman aşamasına geldi. Mahsuben iadelerde, YMM raporları konusunda, VİR konusunda vergi dairelerindeki çalışmaları hızlandırarak YMM raporuna gerek kalmadan iadelerin yapılması çalışmalarında tüm gücümüz ile yer aldık. Buradan çok fazla faaliyetlerimiz, çalışmalarımız konusuna girmek istemiyorum ancak zaten tüm sektör artık GALSİAD çalışmalarını görüyor ve biliyor.

galsiad aluteam 33b

Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi içerisinde yer alan ALUTEAM Test Merkezi hakkında neler söylemek istersiniz?
Bu işbirliği bize göre Üniversite Sanayi işbirliğinin en olumlu çalışmasıdır. Bu güne kadar işadamı üniversiteyi üç beş parça laboratuvar malzemesi bağışlayarak kendisini ve ismini reklam yapacak, ön plana çıkaracak bir oluşum olarak görüyordu ve oradan da bu anlamda beklentisi olamıyordu. Üniversitelerinde birçoğu işadamlarını cihaz vb. şeyleri bağışlayacak ve onlarında kendilerini üst düzeye aktivasyon olarak sunacakları bir oluşumdan ileri gitmiyordu. Biz bu anlayışların ikisine de son verdik ALUTEAM ile. Bu kadar önemli stratejik bir metalin ülkemizdeki tek araştırma, eğitim ve test merkezini oluşturduk. FSMVÜ yönetimi bu konudaki çalışmalarda bizlerin yol haritalarına büyük ölçüde olumlu yaklaştı ve sabır gösterdi. Konu üç günde bu hale gelmedi dört yıllık bir süreçti bu. Birlikte yaptığımız projeler ile çok sayıda konferanslar düzenledik, iyi bir laboratuvar kurduk. İşinin uzmanı akademisyenler ile birlikteyiz. Alüminyumu iyi tanıyan hocalarımız var. Sanayicimize kapısı 24 saat evet iddialı konuşuyorum, 24 saat açık olan eğitim, araştırma, test merkezimiz var. Yetkili yok, elektrik çok geliyor, ders var, kendilerine ulaşamıyoruz vb. kelimeler ALUTEAM terminolojisinde yok. Bu kadar özverili ve kaliteli bir yaklaşıma sahip bu kuruluş. Buradan değinmeden geçemeyeceğim mütevelli heyetimiz adına Prof. Dr. Ümit Doğanay ARINÇ, Rektörümüz Prof. Dr. Musa DUMAN, Dekanımız Prof. Dr. Fevzi YILMAZ, ALUTEAM Koordinatörü Yrd. Prof. Ebubekir KOÇ’a tekraren şahsım, yönetim kurulum ve tüm sektör adına teşekkürlerimi sunuyorum.

ALUTEAM hangi sektöre ne tür hizmetler sunmaktadır?
ALUTEAM Alüminyum sektörüne eğitim, test, araştırma hizmetleri vermektedir.

ALUTEAM’in sektöre ve sanayicilere sağlamış olduğu artılar nelerdir?
ALUTEAM bünyesinde yapılan çalışmalar ile sektörümüze her konuda bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Birçok sektörel testleri bünyesinde yapabilmektedir ve bu test gamını son derece hızlı şekilde fazlalaştırmaktadır. Bu gelecekte standartlaşma ve markalaşma konularında sektöre çok ciddi katkılar sağlayacak. Günümüzde yaşanan haksız rekabete kadar giden bir süreci düzeltecektir. Kaliteli ürün üretmeyi sağlayacaktır. Prototipleme merkezimiz ile ürün geliştirmede maliyetleri minimuma indirirken bir yandan da tasarım imkânı yaratmaktadır. Kalıplama maliyetlerini ortadan kaldıracak düzeye getirmiştir. Yeni projemiz ile üretim tesislerinde kullanılan cihaz ve ekipmanın kontrolleri yapılarak minimum enerji kullanımı yöntemlerini bizlere sunmaktadır. Uzaktan sektörel eğitim projemiz üç yıldır üzerinde çalıştığımız bir konu olup, birtakım kuruluşlar tarafından örnek kopya olarak alınarak planlar içerisine konmuştur. Ancak konu hassatır. Başarılı olması son derece önemlidir. Çalışmalarımız bu nedenle çok hassasiyet ile yapılmış olup yakın bir süreçte sektöre sunulacaktır. Savunma Sanayimiz ve Sanayi Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam emekte, onları ihtiyacı olan ve sektörümüzün üretebileceği ürünler konusunda envanter çalışmalarımız devam etmektedir. Savunma sanayimize bir katkı olarak son dönmede ülkemizde üretilen tamamı yerli insansız hava araçlarımıza çok sayıda parça merkezimizde üretilmiştir. Bu çalışmalarımız tüm hızı ile devam etmektedir.

GALSİAD ve ALUTEAM’in sanayicilere ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkılarından bahseder misiniz?
Aslında yukarıda bu çalışmanın detaylarında bu sorunun cevabı var. Kalkınmanın yolu üretmekten geçer, üretim doğru ürün, doğru zaman, doğru makine, doğru üretim şekli, doğru pazar ve en önemlisi katma değeri yüksek ürün üretmek doğru üretim yapmak anlamına gelir. İşte GALSİAD, ALUTEAM bu süreci en iyi şekilde yönetmemizi sağlayacak kuruluştur. Bu da neticede kaliteli, katma değerli, stratejik ürün demektir. Yani gelir, kazanç, ekonomiye katkı demektir.

Mart 2015 tarihi itibariyle gerçekleştirilecek Kapı Pencere Cam Fuarı hakkındaki öngörüleriniz nelerdir?
Sektörümüz bu konuda çok bölünmüş durumda. Muhakkak bir fuarımız olmalı ve doğru bir fuar olmalı. Sektörden bu konuda bize çok çeşitli şikâyetler geliyor. Bizde çalışmalar yapıyoruz. Bir firma aynı ürünle iki, üç fuara katılıyor bunun ne firmaya nede müşteriye hiçbir katkısı olmuyor. Bu aşamada beklenti belki de yıl içerisinde tek fuarın olması. Bu anlamda yaptığımız analizler doğrultusunda 2015 yılı Pencere Fuarı’nda Alüminyum özel bölümünü kurdurduk. Süreci birlikte analiz edeceğiz. Özellikle üyelerimize bu anlamda gerek maddi ve gerek ise hizmet boyutunda ciddi avantajlar sağladık. Katılım bedellerini minimumlarda tutmaya gayret ettik bu talep artıkça daha da makul seviyelere indirilecektir. Birtakım fuar katılım bedelleri var, nerde ise tekelci anlayışa gelmiş bir tutum içerisinde bunu kıracağız. Böyle bir tutumla hiçbir kuruluş bu sektörün önünde set oluşturamaz. Unutulmamalıdır ki, bu bir ürün fuarıdır. Burada Alüminyum ürünler sergilenmektedir. Buda bir gelişim ister gelen ziyaretçi farklı şeyler yeni sistemler görmek ister. Bu çalışmaları yapan firmalar buralarda başarılı olur, emeğinin karşılığını bulur. Buradan şunu da açık şekilde ifade edeyim; bizim hiçbir kurum ve kuruluştan olmadığı gibi bu tip organizasyonlardan da bir beklentimiz yoktur. GALSİAD kurulduğundan bugüne kadar hiçbir kuruluş, organizasyon vb. oluşumdan maddi gelir elde etmemiştir. Bizim tüm çabamız üyelerimiz ve sektör firmalarımıza kazanç sağlamaktır. Bu neden ile biz hiçbir organizasyonun ortağı değiliz. Sadece uygun gördüğümüzü desteklemeye, sektörümüzü doğruya yönlendirmeye çalışıyoruz, buna da sektör adına mecburuz. Tüm sektörümüze hayırlı olmasını, bol kazanç temin edecekleri başarılı bir fuar olmasını diliyorum.

2015 yılı için belirlemiş olduğunuz hedefleriniz, beklentileriniz ve bu doğrultuda gerçekleştireceğiniz yatırımlar, projeler nelerdir?
Yukarıda da bahsettim projelerden tutun sektörün önünde duran tüm sorunlar bizim çalışma alanımıza giriyor. Çek yasasının düzenlenmesi, hammadde tedariki problemleri, LME depolarının ülkemizde yapılanması, Uzaktan Mesleki eğitim, standart üretim, haksız rekabet, enerji vb. tüm alanlarda çalışmalarımız devam edecek. Birazda buradan artık proje vermeyelim, kopyalamayı kendilerine iş edinmiş kurumlarımız var. Bu anlamda zamanı gelince alt yapısı bitince sizlerle ve tüm sektörle elbette paylaşacağız.

Sektörde faaliyet gösteren sanayicilerden beklentileriniz neler?
Muhakkak Ar-Ge yapılması gerekmektedir. Kısa bir örnekle bu konuyu biraz da eğlenceli hale getireyim. Özel sebeplerden dolayı benim katılamadığım ancak arkadaşlarımızın katıldığı bir yurt dışı sektörel fuar ile ilgili arkadaşlarıma sordum; “Bu arada benim içinde bulunduğum grup aynı zamanda Alüminyum doğrama aksesuarı da üreten Mertcan Metal” ‘bizim konu ile alakalı neler vardı?’ diye, yani yeni kapı kolları, pencere kolları vb. sistemler. Arkadaşların cevabı çok güzel. “Hiçbir yeni kapı kolu görmedik” ya dedim nasıl olur orada bu işin dünyada en iyileri var hiç mi bir şey yapmamışlar?” Yok dediler. “Yapmamışlar, çünkü adamlar kolu komple kaldırmışlar. Kapılar kolsuz açılıyor otomatik olmuş” cevaba da kendime de çok gülmüştüm. Ama hani bir söz var ya, “Güleriz ağlanacak halimize” bu gülüş o gülüş. Onun için Ar-Ge, onun için eğitim, onun için yenilik. Sektör bunu yapar ise önünde durmak çok mümkün olmaz.

Sizin eklemek istediğiniz farklı bir detay var mı?
Üzülerek sektörümüzde üçüncü dönem borçlanmaların olduğunu ve öz sermaye ile çalışan firma sayımızın hızla azaldığını gözlemliyorum. Finansın yolunu pahalıya alarak ucuza satmak, vadeyi uzatmak, faizi katlayarak ödemek yolunda çalışan firmalarımız var. Bu gerçekten beni üzüyor ve ürkütüyor. Buna duyarsız kalınmamalı ve muhakkak güçlü bir çözüm bulunmalı. Diğer durumda 2015 yılında finansal güçlükler içerisinde olan firmalarımız çok zor günler geçirecek ve bu zorluk artarak ve zorlaşarak devam edecektir. Çok konuştuğumuz haksız rekabet ve dip fiyatlamaların da maalesef kaynağı budur. Ödemelerini yapabilmek adına başka finans kaynağı bulamayan firmalar, dip fiyatlardan piyasaya mal sürerek finansman yaratmaya çalışmaktadırlar. Aslında teminatları olan, ancak özellikle bankalar tarafından değerinin % 50’ye yakın oranında aşağıdan değerlendirilen gayrimenkuller normal değerlere çekildiğinde birçok firmamız gerçekten rahatlayacaktır.
Sektörümüzün yakın temsilcisi ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerine teşekkür ederek, uzun soluklu yayın hayatınızın devamını temenni ederim.

The Projects By The Partnership Of EAIBA&ALUTEAM Raise In Value
Entrepreneur Aluminium Industrialists and Businessmen’s Association CEO, Celalettin KIRBOZ adressed the projects that ALUTEAM Test Center did which is in Fatih Sultan Mehmet Association University that has cooperations with EABIA by referring the importance of R&D activities.

Powered by OrdaSoft!