Bulgaristan Merkez Bankası Ekim İtibariyle Ödemeler Bilançosu Verilerini Açıkladı

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Ekim 2017’de ülkenin cari ve sermaye hesaplarında 185,6 milyon euro büyüklüğünde bir fazla oluştu. Bir yıl önce söz konusu fazla 13,7

milyon euroydu. Ocak-Ekim 2017 döneminde cari ve sermaye hesaplarında 3058,7 milyon euro (GSYİH’nın % 6’sı kadar) büyüklüğünde bir fazla meydana geldi. Önceki yılın aynı

döneminde meydana gelen fazla 3682,7 milyon euro (GSYİH’nın / 7,7’si kadar) olarak gerçekleşti. Ekim 2017’de cari hesapta 146,1 milyon euro fazla oluştu.

 

Ocak-Ekim 2017 döneminde ise meydana gelen fazla 2684 milyon euro (GSYİH’nın % 5,4’ü kadar) büyüklüğündedir. Bir yıl önce söz konusu rakamlar sırayla -0,3 milyon euro ve 2673,6 milyon euro (GSYİH’nın % 5,6’sı kadar) olarak gerçekleşti. Sermaye hesabı, Ekim ayında 39,6 milyon euro, yılın ilk on ayında ise 374,7 milyon euro fazla verdi. Finansal hesapta Ekim ayında 4,5 milyon euro açık, Ocak-Ekim döneminde ise 1813,3 milyon euro (GSYİH’nın

% 3,6’sı kadar) fazla oluştu.

Avrupa Birliği Yeni Anti-Damping Kuralları Getiriyor

20 Aralık 2017 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nde yeni anti-damping kuralları geçerli olacak. Bu kurallar, AB üreticilerini Çin gibi ucuz ürün ihraç eden ülkelerden korumaya ve yasa dışı yollardan Avrupa fiyatlarını kırmayı amaçlayan girişimleri önlemeye yönelik. Bu amaçla Brüksel, çelik sektörü dahil, çeşitli Çin ürünlerine anti-damping vergileri uygulayacak. Eğer Avrupa Komisyonu piyasada bir ürünün satış fiyatında ve üretim maliyetinde büyük fark gözlemlerse, bu ürünün asgari ithalat fiyatının ne kadar olması gerektiğini belirleyebilecek ve böylece hükümetleri aracılığıyla Avrupa Birliği’ne ithalat fiyatlarını kırmaya çalışan devletlere engel olamaya çalışacak. Bu tedbirler, Dünya Ticaret Örgütü’nün Çin ile ilgili kurallarının yürürlükten kalkmasının ve Avrupa Birliği’nin buna ilişkin yeni yöntem bulmaya çalışmasının bir sonucudur.

Bulgaristan 3

 

Bulgaristan‘ın Bansko Kasabası 2017’de Türk Turistlerin En Çok Tercih Ettiği Tatil Merkezi

Bulgaristan’ın dağ tatil beldesi Bansko, 2017 yılında Türk turistlerin bir numaralı tercihi oldu. 2016 yılında Türk turistler Bulgaristan’a çoğunlukla kültürel etkinlik ve gezi amaçlı geldi. 2017 yılında ise Türk turistlerin odağında kayak tatili var. 2018 yılında da Bansko’ya Türk turist akını bekleniyor. Türk turizm acentaları Bansko’yu ünü giderek artan ve dünyanın her yerinden ziyaretçi çeken Bulgaristan’ın en cazibeli kış turizm merkezi olarak tanıtıyor. Acentalar, Bulgaristan’da kayak turizminin göreceli olarak ucuz olduğuna, ancak kalitenin diğer ülkelerdeki kaliteye eşit olduğuna da işaret ediyor.

Bulgaristan 4

Bulgaristan’da 2016 Yılında Bireysel Tüketim AB Ortalamasının % 53’ü Kadar

Gerçek bireysel tüketim hane halkı refahının bir ölçütüdür. 2016 yılında AB ülkelerinde satın alma gücü standartları olarak kişi başına gerçek bireysel tüketim, AB ortalamasının % 53’ünden (Bulgaristan’da) % 132’sine (Lüksemburg’da) kadar değişim arz ediyor.

Üyelerden onu, AB-28 ortalamasının üzerinde kişi başına gerçek bireysel tüketim kaydediyor. Kişi başına gerçek bireysel tüketim Lüksemburg’da en büyük, ortalamanın % 32 üzerinde. Almanya ortalamanın % 22 üzerinde olup ikinci sırada yer alıyor. Avusturya, Birleşik Krallık, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hollanda ve İsveç’te gerçek bireysel tüketim AB-28 ortalamasının % 10 ila % 20 üzerinde.

On üç ülkede kişi başına gerçek bireysel tüketim AB-28 ortalamasının % 30 altına kadar değişim arz ediyor. İtalya, İrlanda ve Kıbrıs’ta kişi başına gerçek bireysel tüketim AB-28 ortalamasından en fazla % 10 altına iniyor. Aynı zamanda İspanya, Litvanya, Portekiz ve Malta’da % 10 ila % 20 arasında ortalamanın altında; Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Slovenya, Slovakya, Polonya ve Estonya’da ise AB-28 ortalamasından % 20 ila % 30 düşük.

Söz konusu veriler AB’nin istatistik servisi Eurostat tarafından yayınlanmış bulunuyor.

Powered by OrdaSoft!