filistin logoFİLİSTİN

Ortadoğu bölgesinde İsrail’in doğusunda, Ürdün’ün batısında ve Lübnan’ın güneyinde yer alan, ayrıca İsrail’in güneyinde bulunan Gazze Şeridi’ni de içeren Filistin topraklarında % 83 Filistinli Arap, % 17 Yahudi nüfusu bulunuyor.

 

 

 

 

filistin 67a

Nüfusun % 75’i Müslüman (çoğunluğu Sünni), % 17’si Yahudi ve % 8’inin Hıristiyan ve diğer dinlere mensup olduğu ülkede Arapça, İbranice ve yaygın olarak da İngilizce konuşuluyor. Eğitime önem veren ve eğitim düzeyi oldukça yüksek olan Filistin’de sektörlere göre iş gücü dağılımı ise % 71 Hizmetler, % 24 Endüstri ve % 5 Tarım şeklindedir.

1994 yılında yapılan Oslo Barışıyla oluşturulan ve bir devlet otoritesine sahip olmayan Filistin Ulusal Yönetimi (FUY) 2006’da dışarıdan gelen yardımların kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, İsrail’in Gazze’ye yönelik her türlü mal giriş ve çıkışını durdurmasıyla birlikte halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimde karşılaştığı zorluklar ciddi bir yoksulluğa ve yaşam koşullarında bozulmaya yol açmıştır. 

Filistin Ulusal Yönetimi tarafından yaptırılmış olan Gazze Uluslararası Havaalanının dönem dönem tekrarlanan ve ekonomiyi de ağır biçimde tahrip eden İsrail operasyonları sırasında yıkılması, Gazze şeridinde açılan limanın da faaliyetine devam edemeyecek şekilde hasar görmesiyle birlikte dış dünyayla fiziki bağlantısını sağlayacak bir ulaşım noktası kalmamıştır. Bu nedenle ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar çeken Filistin’de, müteşebbis olarak nitelendirilebilecek bir sınıf mevcut olmakla birlikte, ülkenin içinde bulunduğu koşullar Filistin ekonomisinin büyümesinde engel teşkil etmektedir.

Filistin’in ihracatında 2010 yılından bu yana belirgin bir artış görülmekle beraber, ithalatı ihracatından yaklaşık 5 kat fazladır. İthalatında en fazla yer tutan kalemler sırasıyla makine, otomobil, elektrikli eşyalar ve maden ürünleri olurken, ihracatında ise doğal taş, hayvansal gıda ve diğer gıda ürünleri yer alıyor.

Küçük ancak dışa açık olan Filistin ekonomisi 2011 yılında büyük bir büyüme göstermiş, bununla birlikte fakirlik oranı düşmüş, işsizlik oranı da düşmeye devam etmiştir. Özellikle hizmetler ve inşaat sektörlerinde ciddi bir büyüme gözlemlenen Filistin’de dış ticaret açığı çok yüksek kalmaya devam etmiştir.

Aralarındaki siyasi çatışmaya rağmen; İsrail, Filistin’in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Filistin’in ithalat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada İsrail gelirken, ülkemiz 2015 yılında 368 milyon $ ile ikinci sırada yer almıştır. Filistin’in ithalatında önemli yer tutan diğer ülkeler arasında Çin,  Almanya ve Ürdün bulunuyor.

2010-2016 yılları arasında Türkiye-Filistin arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında Filistin’e olan ihracatımızın 40,3 milyon $’dan 94,4 milyon $’a yükseldiği, ithalatın ise 576 bin $’dan 3,4 milyon $’a çıktığı gözlemlenmektedir.

Filistin’e ihracatımıza bakıldığında tarım ve gıda ürünlerinin ağırlığı açıkça fark edilirken, işlenmiş petrol ürünleri, plastik borular ve demir-çelik profiller diğer önemli ihraç kalemleri olarak sıralanıyor. Filistin’den ithalatımızın   % 98’ini hurma oluşturuyor.

filistin 67b

Powered by OrdaSoft!